• Legrand
 • E-chata

  Świat nowej technologii w twoim domu.

   

  Nasz nowy sklep z artykułami IT, AGD, 

  RTV i wiele innych produktów.

   

 • Opinie allegro

  Sprawdź Nasz sklep na  

Producenci

Poprzednie wersje regulaminu sklepu

Regulamin Obowiązujący do 06.12.2014r.

Informacje ogólne

 

 • Sklep internetowy www.123dom.com.pl obsługiwany jest przez firmę PHU Krzysztof Nowak, zarejestrowaną pod numerem REGON 977913899, numer NIP 926-137-06-86.

 • Niniejszy system sprzedaży skierowany jest do wszystkich Klientów indywidualnych i instytucjonalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu 123dom.com.pl

 • Wszelką korespondencję należy kierować na adres poczty elektronicznej k.nowak@123dom.com.pl lub phu.knowak@go2.pllub na adres:

  ul. 40-lecia PRL 7/2; 66-600 Połupin.


Ochrona danych osobowych

 

 • Złożenie zamówienia w sklepie 123dom.com.pl jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Ujawnienie danych jest niezbędne w celu dokonania rejestracji i dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez 123dom.com.pl w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu 123dom.com.pl.

 • Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez 123dom.com.pl osobom trzecim oraz innym firmom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także ma prawo żądać usunięcia ich z zasobów sklepu.

 

Składanie zamówień

 

 • Zamówienia klient może realizować:

  • na stronie internetowej www.123dom.com.pl;

  • pocztą elektroniczną na adres k.nowak@123dom.com.pl lub phu.knowak@go2.pl

 • Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w panelu „Moje konto” i podanie danych osobowych (imię, nazwisko), danych teleadresowych, formy płatności i dostawy zamówionego towaru.

 • Klient, który wysłał zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego tym samym oświadczył, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Niedotrzymanie postanowień Regulaminu uprawnia 123dom.com.pl do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

 • 123dom.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach, gdy:

  • formularz zamówienia zostanie błędnie lub częściowo wypełniony przez klienta;

  • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym „płatności.pl”;

  • we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

 • Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym produktem, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w kategoriach produktów. Jeżeli opisy zawierają zbyt mało informacji lub klient ma jakieś pytania dotyczące zakupów, prozę o kontakt e-mailowy.

 • Po każdorazowym złożeniu zamówienia, na podany przez klienta adres e-mail system 123dom.com.pl wyśle wiadomość z potwierdzeniem warunków zamówienia.

 • 123dom.com.pl wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT.

 • Sklep internetowy 123dom.com.pl przyjmuje zamówienia online przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 • Klient powinien dokonać wpłaty za zamówienie w serwisie „płatności.pl” lub za pomocą przelewu w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. Jeśli tego nie dokona, zostanie ono anulowane przez system po 96 godzinach od złożenia zamówienia. O zaistniałym fakcie klient zostanie poinformowany mailem przesłanym na adres podany podczas rejestracji.

 • Oferta sklepu internetowego 123dom.com.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Zwroty towarów

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Możliwość zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.

 • Zwracany towar należy odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub kserokopią faktury na adres PHU Krzysztof Nowak, ul. 40 Lecia PRL 7/2, 66-600 Połupin, z dopiskiem "zwrot towaru". Zgodnie z ustawą koszt i ryzyko przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.

 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru) lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu (w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru). W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym potrącana jest opłata za przekaz według cennika Poczty Polskiej (http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm).

 • W przypadku, gdy zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego, lub opakowanie jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym dalszy obrót towarem, 123dom.com.pl odmówi przyjęcia takiego zwrotu.

 • Jeśli do produktu były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.

 • 123dom.com.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek, które są wysłane do niego za pobraniem.

 • 123dom.com.pl może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.


Reklamacje

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacjach:

  • Niezgodności otrzymanego towaru z umową (zamówieniem)

  • Uszkodzenia przesyłki podczas transportu

 • Zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r., sklep 123dom.com.pl przez okres 24 miesięcy od daty zakupu wobec konsumentów ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujący traci w/w uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 • Podstawą do rozpoczęcia czynności związanych reklamacją towaru jest przesłanie na adres: ul. 40 Lecia PRL 7/2, 66-600 Połupin, wadliwego produktu wraz z kserokopią dokumentu zakupu (kserokopią faktury), oryginalnym opakowaniem producenta urządzenia. Obligatoryjnie przed wysłaniem uszkodzonego towaru należy skontaktować się z sklepem 123dom.com.pl pod numerem 606838171 lub na adres e-mail.k.nowak@123dom.com.pl phu.knowak@go2.pl.

 • W przypadku klientów nie będących konsumentami rozpatrywanie reklamacji i zasady odpowiedzialności reguluje kodeks cywilny. Warunkiem rozpoczęcia procedury rękojmi jest sprawdzenie towaru przez kupującego w momencie odbioru towaru od firmy kurierskiej lub odbioru osobistego. Jeśli nie wykona tej czynności, a towar posiadał wady, traci wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi. 123dom.com.pl nie odpowiada wówczas za wady towaru. W razie wady towaru zgodnie z Art. 568 Kodeksu Cywilnego sklep 123dom.com.pl przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania kupującemu i w ciągu miesiąca od chwili wykrycia wady ponosi pełną odpowiedzialność.

 • Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy towaru wadliwego lub niezgodnego z umową lub wymiany na nowy. Koszt dostarczenia, robocizny, ewentualnego demontażu, ponownego zamontowania i uruchomienia ponosi sklep 123dom.com.pl. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Wówczas klient może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W każdym przypadku, gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep 123dom.com.pl

 • Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że 123dom.com.pl uznał żądanie za uzasadnione.

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.


Warunki i koszty dostawy

 

Warunki dostawy:

 • dostawa produktów zamawianych w 123dom.com.pl odbywa się na terenie całego kraju, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Oraz firm kurierskich działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 • wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską;

 • czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz osiągalności poszczególnych produktów; termin określone dla poszczególnych produktów podane są w dniach roboczych.

   

 • zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu;
 • klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności spedytora firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od spedytora sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie firmie 123dom.com.pl

 • klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie”.

Koszt dostawy:

 • zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów danego produktu;

 • informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy; opłatę 123dom.com.pl doliczy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

 


Warunki płatności


Na etapie zamawiania produktów klient powinien wybrać jedną z dostępnych w 123dom.com.pl form płatności:

 • Za pobraniem” – klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki;

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

 • Płatność przelewem elektronicznym – klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu „PayU”(więcej o systemie: www.payU) i „PayPal” (więcej o systemie:www.PayPal.pl)

 • Płatność przelewem - klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego 57195000012006023641590002.

 • Płatność kartą kredytową,

W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu „PayU.pl” lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego, klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Jeśli bank nie potwierdzi zapłaty, po 96 godzinach zamówienie zostanie automatycznie anulowane.


Gwarancje

 

 • Produkty w sklepie 123dom.com.pl posiadają gwarancje producenta lub importera, które ważne są wraz z dowodem zakupu (fakturą).

 • Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

 • Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.


Odpowiedzialność sprzedawcy

 

 • Całą odpowiedzialność za działanie sklepu 123dom.com.pl ponosi jego właściciel:

PHU Krzysztof Nowak

66-600 Połupin

ul. 40 Lecia PRL 7/2

NIP 926 – 137 – 06 – 86

Regon: 977913899

 

 

 • Odpowiedzialność „PHU Krzysztof Nowak.” ogranicza się do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem (umową) produktu „PHU Krzysztof Nowak” zobowiązuje się do jego wymiany na nowy. „PHU Krzysztof Nowak” nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru .

 • PHU Krzysztof Nowak” nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.

 • PHU Krzysztof Nowak” zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno - organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.

 


Postanowienia końcowe

 

 • Korzystanie ze sklepu www.123dom.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wypełnienie formularza kontaktowego, reklamacyjnego, rejestracyjnego lub złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów prowadzenia sprzedaży i obsługi po sprzedażowej.

 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie 123dom.com.pl są produktami oryginalnymi, fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, pochodzą najczęściej od Producenta, Generalnego Dystrybutora, Generalnego Importera. Wszystkie produkty posiadają gwarancję określoną przez producenta.

 • 123dom.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne oferowanych w sklepie produktów były zgodne z 123dom.com.pl rzeczywistością. Za błędnie podane parametry i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta, 123dom.com.pl nie ponosi odpowiedzialności. Jednakże w sytuacjach, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu nie pokrywałyby się z rzeczywistością, klient w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 • 123dom.com.pl zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia,

  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu,

  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,

  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,

  • dokonywania zmian niniejszego regulaminu (zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy).

 • Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 • Opisy oraz zdjęcia produktów w sklepie mają charakter informacyjny.

 • Ceny prezentowane w sklepie internetowym 123dom.com.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w szczególności Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…) z 2 marca 2000 r. i Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.

 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym, strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 •  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl